NOVOSTI V 2018

Vpeljava testa PathoProofTM Mastitis Complete-16

Z vpeljavo testa PathoProofTM Mastitis Complete-16 smo povečali nabor mikrobnih povzročiteljev mastitisa, ki jih lahko identificiramo s tehnologijo real-time PCR. Metoda omogoča identifikacijo 15 prevladujočih povzročiteljev mastitisa ter prisotnost β-laktamaznega gena, odgovornega za penicilinsko rezistenco bakterije Staphylococcus aureus. Več o metodi.

NOVOSTI V 2017

Akreditacija metode za ugotavljanje zaviralnih snovi v mleku – Delvotest SP-NT

V letu 2017 smo v sklopu rednega ocenjevanja izvedli postopke širitve obsega akreditacije in s prejemom nove priloge k akreditacijski listini maja 2017 uspešno akreditirali metodo za ugotavljanje zaviralnih snovi v mleku – Delvotest SP-NT. Gre za inhibitorski test, ki omogoča ugotavljanje prisotnosti širokega spektra antibiotikov in drugih protimikrobnih snovi v preiskovanem vzorcu.

Novosti v 2013

PathoProof™ Mastitis PCR Assay

Uvedena je molekularna metoda za ugotavljanje mikrobnih povzročiteljev mastitisa v mleku s tehnologijo PCR, PathoProof™ Mastitis PCR Assay. S testom je mogoče ugotoviti prisotnost 3-12 prevladujočih povzročiteljev mastitisa pri kravah ter prisotnost β-laktamaznega gena, odgovornega za odpornost bakterije Staphylococcus aureus proti penicilinu. Več o predstavitvi metode.