Cilji

Laboratorij pri delu vedno upošteva in sledi svojim ciljem:

  • Kakovost
  • Natančnost
  • Točnost
  • Nepristranskost
  • Sledljivost rezultatov

Uporabljamo metode, ki so standardizirane, ter referenčne materiale preverjene kvalitete. Redno servisiramo in obnavljamo opremo, vzdržujemo stabilne pogoje okolja ter skrbimo za usposobljenost in motiviranost kadrov. Vsi zaposleni se zavedajo pomembnosti svojih prispevkov za delovanje celotnega sistema kakovosti. Seznanjeni so z vsebino poslovnika in cilji, ki so opredeljeni v politiki kakovosti.